vrijdag 3 mei 2013

Koptienden Laren 1546De namen en het folionummer.

Gerrit Dircksz 27
Jan Gerrebrantsz 27
Jacop Ghijsz 27
Wijgert Jansz 27
Willem Seijnsz 27
Wijngert Jan Ghijsz 27
Lanff Claesz 27
Peter Jan Reus 27
Elbert Stevensz ,van Amersfoort, 27
Lubbert Henricksz 27
Melis Evertsz 27
Jan Peter Reus 27
Gosen Melisz 27
Henrick Jacopsz 27
Gerrit Petersz 27
Timan Gerritsz 27
Melis Claesz 27
Jacop Woubertsz 27
Anna Claes ,dochter, 27
Jan Gijsbertsz 27
Ebbe Gosen 27
Ghijsbert Jansz 28
Jan Lambertsz 28
Lambert Willemsz ,oude, 28
Tijs Lubbertsz 28
Jacop Petersz 28
Jan Melisz 28
Lipperheij 28
Jacop Timansz 28
Timan Jacopsz 28
Elbert Petersz 28
Claes Jacopsz ,jonge, 28
Gerrit Jacopsz 28
Gerrit Elbersz 28
Meijns Aeltsz 28
Lambert Gijsz 28
Tonis Joost 28
Lambert Roelen 28
Roel Lambertsz 28
Peter Henricksz 28
???? Lambertsz 28
Roel Gerbrantsz 28
Henrick Gijsz 29
Henrick Lambertsz ,jonge, 29
Jan Timansz 29
Jan Rijcksz 29
Peter Gerbrantsz 29
Henrick Lambersz ,jonge, 29
Henrick Jacopsz 29
Henrick Gerritsz 29
Cornelis Willemsz 29
Volck Jacopsz 29
Peter Lanfsz 29
Gerrebrant Gijsbertsz 29
Cornelis Melisz 29
Ebbe Ebbesz 29
Henrick Jansz 29
Peter Dircksz 29
Jan Ebbesz 29
Geu Lambertsz 29
Gijsbert Gijsbertsz 29
Gijsbert Henricksz 29
Cornelis Henricksz 29
Bort Gerritsz 30
Looch Henricksz 30
Claes Gosen 30
Jacop Gijsz Bussum 30
Jacop Lambertsz 30
Tonis Petersz 30
Peter Rutgersz 30
Meijns Loochsz 30
Willem Pander 30
Reijer Lambertsz 30
Claes Petersz 30
Gerrit Borsz 30
Gerrit Jansz 30
Claes Lambersz 30
Jacop Jansz 30
Claes Melijs 30
????? Reijersz 30
Wijngert Gerritsz 30
?nna Jansz 30
Henrick Wijgertsz 31
Lambert Gijsz Coppe 31
Jan Lanffsz 31
Jan Gijsz 31
Bort Lanffsz 31
Claes Lubbersz 31
Henrick Loochsz 31
Tonis Claesz 31
Jacop Loochsz 31
Woubert Gerritsz 31
Gosen Claesz 31
Claes Gerritsz 31
Claes Wijngertsz 31
Hermen Petersz 31
Jacop Willemsz 31
Henrick Gerritsz ,kijnder, 31
????  Tonisz 31
Wouter Mooij 31
??? Aeltsz 31
Dirck Jansz 31
Gerrit Willemsz 31
Woubert Henricksz 31
Joost Tonisz 32
Jacop Lambertsz 32
Ysack Claesz 32
Claes Jansz 32
Peter Lewesz 32
Gijsbert Claesz 32
Cornelis Jacopsz 32
Gue Willemsz 32
Harmen Lambersz 32
Lambert Jacopsz 32
Gerrit Wijgertsz 32

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Laren 1541De namen en het folionummer.

Gerrit Diricksz 30
Jan Gerbrantsz 30
????  ???? 30
Lambert Melisz 30
Jacop Ghijsz 30
Wijngert Jansz 30
Jan Gerritsz ,kijnder, 30
Willem Seijnsz 30
Wijngert Jan Gijsbertsz 30
(Loef Claesz???) 30
Peter Jansz Reus 31
Heer Reijer Gerritsz 31
Elbert Stevensz ,van Amersfoort, 31
Lubbert Henricksz 31
Melis Evertsz 31
Jan Petersz Reus 31
Gerrit Petersz 31
Melis Claesz 31
Jacop Woubert 31
Henrick Meijensz 31
Allit Hanne 31
Anna Claes ,dochter, 31
Gerrit Jan Dirick ,kijnt, 31
Willem Tijmensz 31
Jan Gijsbertsz 31
Ebbe Gosensz 31
Gijsbert Jansz 31
Hermen ?? Geritsz 31
Willem Willemsz 31
Claes Roolen ,oude, 32
Lambert Willemsz ,oude, 32
Tijs Lubbertsz 32
Jacop Petersz 32
Jan Melisz 32
Lipperheij 32
Jacop Tijmansz 32
Tijman Jacopsz 32
Elbert Petersz 32
Claes Jacopsz ,jonghe, 32
Willem Bortsz 32
Bort Willemsz 32
Gerrit Jacopsz 32
Geertruyt Lanffsz 32
Gerrit Elbertsz 32
Meijns ??? 33
Bette Claes ,huysfrou, 33
Lambert Ghijsz 33
Tonis Joosten 33
Lambert Roelen 33
Roel Lambertsz 33
Peter Henricksz 33
Sijmon Lambertsz 33
Roel Gerbrantsz 33
Henrick Lambertsz ,ouwe, 33
Henrick Ghijsz 33
Jan Meijster Petersz 33
Jan Elbertsz Graft 33
Peter Gerrebrant 33
Willem Gerbertsz Hoeck 33
Henrick Lambertsz ,jonge, 34
Lijsbet Lambert Roele ,dochter, 34
Heijnrick Jacopsz 34
Henrick Gerritsz 34
Lambert Claesz 34
Cornelis Willemsz 34
Volcken Jacopsz 34
Peter Lanfesz 34
Gerbrant Gijsbertsz 34
Ebbe Ebbesz 34
Henrick Jansz 34
Peter Dircksz 34
Jan Ebbesz 34
Goe Lambertsz 34
Gijsbert Ghijsbertsz 34
Herman Willemsz 34
Aert Gerritsz 34
Lambert Willemsz 34
Henrick Ghijsz ,scout, 34
Gijsbert Henricksz 35
Cornelis Henricksz 35
Bordt Gerritsz 35
Loech Heijnricksz 35
Leewt Claesz 35
Claes Goesz 35
Jacop Ghijsz Bussum 35
Jacop Lambertsz 35
Thonis Petersz 35
Peter Rutgersz 35
Meijns Loochsz 35
Willem Pandersz 35
Reijer Lanfsz 35
Henrick Jansz 35
Gerrit Henrick Jansz 35
Jacop Ghijsz 35
Claes Petersz Rues 35
Gerrit Bortsz 35
Gerrit Jansz 36
Simon Tonisz 36
Claes Lambertsz 36
Jacop Jansz 36
Claes Claesz 36
Claes Melisz 36
Wijngert Gerritsz 36
Tijman Jansz 36
Henrick Wijgertsz 36
Lambert Ghijsz 36
Fie Tijmans 36
Jacop Lubbertsz 36
Lubbe Aeltsz 36
Jan Lanfesz 36
(Bort?) Lamfesz 36
Steve Jansz 36
Claes Lewesz 36
Henrick Loeffsz 37
Tonis Claesz 37
Woubert Gerritsz 37
Gosen Claesz 37
Steve Jansz 37
Claes Gerritsz 37
Claes Wijngertsz 37
Henrick Petersz 37
Jacop Willemsz 37
Henrick Gerritsz ,kijnder, 37
Wouter Mon 37
Claes Gerritsz ,ouwe, 37
Tijman Aeltsz 37
Lambert Loefsz 37
Dirck Jansz 37
Die Proue 37
Gijsbert Jansz 37
Gerrit Willemsz 37
Woubert Henricksz 37
Joost Tonisz 37
Jacop Lambertsz 38
Come Wouter 38
Ysack Claesz 38
Claes Jansz 38
Peter Lewesz 38
Gijsbert Claesz 38
Cornelis Jacopsz 38
Gerrit Wijngertsz 38
Goe Willemsz 38
Hermen Lambertsz 38
Lambert jacopsz 38

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Laren 1534De namen en het folionummer.

Gerit Dircxz 39
Jan Gherbrantsz 39
Wolbert Aelts 39
Lambert Melisz 39
Evert Melijsz 39
Jacop Ghijsz 39
Wighert Jansz 39
Jan Geritsz ,kijnd, 39
Willhem Seijnsz 40
Melis Lambertsz 40
Peter Jan Reus 40
Elbert Stevensz ,van Amersfoort, 40
Lubbert Henricxz 40
Claes Jansz 40
Melis Evertsz 40
Jan Petersz 40
Gerit Petersz 40
Henrick Meijnsz 40
Alet Hanne 40
Anna Claes ,dochter, 40
Meijns Henricxz 40
Gerit Jan Dircxz ,kijnt, 40
Willhem Timensz 40
Jan Ghijsbtsz 40
Ebbe Gosens 41
Ghijsbert Jansz 41
Hme Wijchgertsz 41
Willhem Willhemsz 41
Claes Rollen ,oude, 41
Lambert Willemsz ,ouwe, 41
Thijs Lubbertsz 41
Jacop Petersz 41
Lambert Willhemsz 41
Lipperheij 41
Jacop Timensz 41
Timen Jacopsz Smit 41
Elbert Petersz 41
Claes Jacopsz ,jonghe, 41
Wilhem Bortsz 41
Bort Wilhemsz 41
Gerrit Jacopsz 41
Peter Melisz 42
Geertruit Lanfensz 42
Gerrit Elbertsz 42
Meijns Aeltsz 42
Loette? Claes  Huijsv 42
Lambert Ghijsen 42
Tonis Jooste 42
Lambert Roelen 42
Roell Lambertsz 42
Peter Henricxz 42
Simon Lambertsz 42
Roel Gherbrantsz 42
Henrick Lambertsz 42
Henrick Ghijsz 42
Jan Meijsz/t 42
Jan Elbertsz Graft 42
Jacop Hernicxz 43
Jan Rijcxz 43
Peter Gherbrantsz 43
Willhem Gherbertsz Hoeck 43
Henrick Lambertsz 43
Ebbe Cruijff 43
Lijsbet Lambert Roelen ,dochter, 43
Henrick Jacopsz 43
Henrick Geritsz 43
Lambert Claesz 43
Cornel Willemsz 43
Volken Jacopsz 43
Peter Lanfensz 43
Gherbrant Gijsbertsz 43
Ebbe Ebbesz 44
Henrick Jasnsz 44
Peter Dircxz 44
Jan Ebbesz 44
Goe Lambertsz 44
Ghijsbt Ghijsbertsz 44
Herme Willemsz 44
Aernt Geritsz 44
Lambert Willemsz 44
Henrick Ghijsz ,schout, 44
Ghijsbt Henricxz 44
Cornel Henricxz 44
Bort Geritsz 44
Looch Henricxz 44
Leut Claesz 44
Jacop Ghijsb Bussum 45
Peter Rutgersz 45
Jacop Roelen 45
Evert Henricxz 45
Hilleken Gerits 45
Tonis Petersz 45
Peter Rutgersz 45
Willhem Timensz 45
Meijns Loochsz 45
Willhem Panders 45
Reijer Lanffensz 45
Gosen Willhemsz 45
Henrick Jansz 45
Gerit Henrick Jansz 45
Jacop Ghijsb 45
Claes Petersz 45
Gerit Bortsz 46
Wijghert Gerit Bortsz 46
Gerit Jansz 46
Simon Tonisz 46
Claes Lambertsz 46
Jacop Jansz 46
Claes Claesz 46
Claes Melisz 46
Wighert Geritsz 46
Timen Jansz 46
Henrick Wigertsz 46
Lambert Ghijsb Coppe 46
Fie Timensz 46
Jacop Lubbertsz 46
Lubbe Aeltsz 46
Jan Lanfsz 46
Bort Lanffesz 47
Steve Jansz 47
Claes Leuwesz 47
Henrick Loochsz 47
Tonis Claesz 47
Woebrecht Geritsz 47
Gosz Claesz 47
Claes Geritsz 47
Claes Wighertsz 47
Henrick Petersz 47
Claes Geritsz ,jonghe, 47
Jacop Willhemsz 47
Henrick Geritsz ,kijnd, 47
Ghijsbt Petersz 47
Wouter Moij 47
Claes Geritsz ,ouwe, 47
Tijmen Aeltsz 47
Lamberft Loefsz 48
Dirck Jansz 48
Die Proue 48
Ghijst Jansz ,tot Naerde, 48
Gerit Wilhemsz 48
Woubert Henricxz 48
Jacop Lambertsz 48
Come Woutsz 48
Claes Jansz 48
Dde Kerck ,van Lare, 48
Peter Lewensz 48
Gisbert Claesz 48

Bron:Archief NOord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl